Czy warto ubezpieczać mieszkanie od zalania?

Warto zainteresować się ubezpieczeniem mieszkaniowym z OC, kiedy posiadamy swoje mieszkanie lub dom lub inną nieruchomość. Dzięki niemu, zabezpieczymy swoje mienie przed wypadkami czy uszkodzeniami. Prywatna pożyczka od ręki daje jednak ochronę naszym funduszom w przypadku wyrządzenia przez nas szkody osobą trzecim. Będziemy zobowiązani wówczas wypłacić im zadośćuczynienie co może bardzo obciążyć nasz budżet.

Powinno się więc, równolegle do posiadania OC mieszkaniowego, posiadać polisę OC w życiu prywatnym. To właśnie dzięki niej, nie będziemy musieli martwić się o wypłatę odszkodowania za wyrządzone przez nas, naszą rodzinę, lub zwierzęta, szkody innym osobą.

Istnieją więc pakiety zawierające ubezpieczenie mieszkania z OC w życiu prywatnym. Wydaje się to być najlepszą opcją ubezpieczenia dla nas i naszej rodziny. Nie ulega wątpliwości, iż ubezpieczenie nieruchomości szczecin z OC, jest bardzo dobrą inwestycją.

Przed czym zabezpiecza?

Najczęstszymi szkodami, które przytrafiają w naszym domu jest na przykład zalanie. Nieszczelne instalacje i pękające rury mogą spowodować bardzo duże zniszczenia i szkody finansowe. Nierzadko zdarza się to podczas naszej nieobecności w mieszkaniu, co przyczynia się do powstania jeszcze większych szkód, których naprawienie może bardzo obciążać nasz budżet. Ubezpieczenie mieszkania z polisą OC, gwarantuje nam pomoc i pokrycie kosztów naprawy.

Bardziej groźne i przyczyniające się do większych kosztów naprawy, są szkody wyrządzone przez zaprószenie ognia. Są one bardzo dotkliwe dla mieszkania jak i jego mieszkańców. Niestety tego typu zdarzenia również mają bardzo często miejsce w naszym życiu.

Co nam daje?

Ubezpieczenie domu z OC chroni nas także przed roszczeniami sąsiadów, związanych z zaistniałymi sytuacjami, powodującymi szkody w mieniu naszym i naszych sąsiadów. Liczyć można na dwojakiego rodzaju zadośćuczynienie wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Pierwszym z nich jest odszkodowanie rzeczowe, które pokrywa koszty uszkodzenia lub zniszczenia naszej nieruchomości lub innych rzeczy. Drugim rodzajem jest odszkodowanie osobowe, które daje nam zadośćuczynienie za śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia osób fizycznych.

Plusem płynącym z posiadania ubezpieczenia mieszkania z OC w życiu prywatnym jest też fakt, iż w przypadku wystąpienia pewnych sytuacji, na które nie mamy wpływu, wyrządzone zostaną szkody osoba trzecim, firma ubezpieczeniowa dokładnie sprawdzi kto jest za to odpowiedzialny.

Bez tego typu wpływów musielibyśmy bezzwłocznie płacić, dlatego czasami lepiej nie pozostawać samemu sobie i mieć tego typu wsparcie. Firma ubezpieczeniowa oczywiście nie robi tego dla nas lecz dla własnej korzyści, aby niepotrzebnie nie wydawać pieniędzy. Niemniej jednak może być to dla nas przydatne.

Czy warto ubezpieczać mieszkanie od zalania?
Przewiń do góry